CHI TIẾT SỰ KIỆN TẠI TP HCM

2:15pm – 3:00pm
Au Pair Vietnam – Tuổi trẻ có hạn, mạnh dạn đi Au Pair.

3:15pm – 4:30pm
Nguồn học bổng – Giải pháp học bổng du học nào phù hợp với bạn.

4:30pm – 5:45pm
AIESEC – Tình nguyện quốc tế, 6 tuần sống Gắt

2:00pm – 3:15pm | 3:15pm – 4h30pm 
WORKSHOP HƯỚNG NGHIỆP EDUTAS

4:30pm – 5:45pm
Học thử tiếng anh cùng giảng viên Phillipines + Du học Phil 0 đồng cùng IDEA

 

Nhà Tổ Chức

Cố Vấn Học Thuật

Tài Trợ Kim Cương

Tài Trợ Vàng

Tài Trợ Bạc

Đối Tác Truyền Thông