CHI TIẾT SỰ KIỆN TẠI HÀ NỘI

Thứ bảy, 20/04/2019
Hội thảo chính: “Du học thế hệ Z”

WORKSHOP CHÍNH

2:00pm – 3:00pm
Hội thảo “Du học thế hệ Z” với sự tham gia thảo luận của Mr.Đào Trọng Thắng – CEO của duhoctoancau.com; Mr.Eric Hà – CEO Student Life Care; Mr.Nguyễn Thanh Tùng tác giả cuốn sách – Giai Hà Nội lặn lội London.

2:15pm – 3:15pm
Workshop VEO – Bí quyết săn học bổng với hoạt động ngoại khoá.

3:30pm – 4:30pm
AIESEC – Tình nguyện quốc tế, 6 tuần sống chuẩn Gắt

4:45pm – 5:45pm
Scholarship for Vietnamese Student – Dream It. Do It. Kinh nghiệm xin học bổng thành công 

HOẠT ĐỘNG BÊN LỀ

2:00pm – 5:30pm
Học thử lớp IELTs cùng giảng viên Phillipines

(02:00 – 02:45)

(03:00 – 03:34)

(04:00 – 04:45)

(05:00 – 05:45)

2:00pm – 5:15pm
Workshop hướng nghiệp Edutas

(02:00 – 03:15)

(03:30 – 05:15)

2:00pm – 5:00pm
Phỏng vấn thử Visa Mỹ (15 phút/ca)

Nhà Tổ Chức

Cố Vấn Học Thuật

Tài Trợ Kim Cương

Tài Trợ Vàng

Tài Trợ Bạc

Đối Tác Truyền Thông